Logga in

Logga in
Godare mat - närmare dig

Information om Östgötamat Ekonomisk Förening

Vår vision är att bevara och främja en matkultur som lyfter fram och säljer Östgötska produkter av god kvalitet. Föreningens verksamhet bygger på följande värdegrund: Livsmedel som produceras och förädlas i regionen ska skapa arbetstillfällen och lönsamhet för våra medlemmar. Som medlem följer man svensk lagstiftning. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbart. Trovärdighet och trygghet i vår märkning. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen av den lokala maten.

Ändamål och Verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande genom att:

-          Samla producenter och konsumenter med intresse för utveckling av matupplevelser med en regional profil för att härgenom skapa attraktivitet och en ökad omsättning/försäljning i sina företag och att samverka med producenter utifrån regelverket för Bondens Egen Marknad. Marknadsföra medlemmarnas produktion avseende odling, egen djurproduktion, fisk, från jakt eller förädlade produkter.

-          Genomföra olika aktiviteter för att marknadsföra Östgötamat Ekonomisk Förening och Bondens egen marknad lokalt och regionalt för att bidra till hög omsättning och försäljning hos medlemmarna.

-          Stimulera till fortlöpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i medlemsföretagen för att härigenom skapa goda förutsättningar för en hög kvalitet och produktutveckling.

-          Att kunna verka som ägare av projekt som ligger inom föreningens ändamål i syfte att utveckla verksamheten och hitta nya lösningar som bidrar till en god företagsekonomi för medlemmarna.

-          Utveckla och underhålla ett nätverk av intressenter för information och marknadsföring utan att dessa är medlemmar i föreningen.

-          Vara partipolitiskt och religöst obunden.

2007 gick Regional Matkultur Östergötland och Bondens egen Marknad samman och bildade Östgötamat Ekonomisk Förening. Regional Matkultur och Bondens egen Marknad hade då funnits i Östergötland sedan 1999 respektive 2000 och har under åren gjort mycket för att stärka den lokalproducerade maten i Östergötland. År 2017 lämnade Östgötamat Regional Matkultur.
I nuläget har Östgötamat Ekonomisk förening 78 medlemmar i form av producenter, gårdsbutiker och restauranger som alla strävar efter att skapa minnesvärda matupplevelser för alla sinnen. Varje medlemsföretag i Östgötamat har en historia väl värd att berätta och tillsammans bidrar dessa historier till Östgötamats personlighet.

Tipsa en vän

Tyckte du att den här sidan var intressant? Här kan du tipsa en vän om den.

Fakta

Östgötamat driver och ansvarar för följande kvalitetssäkringar och varumärken i Östergötland:

 

 Bondens egen Marknad Östergötland

Från mitten av augusti till slutet av september varje år arrangerar föreningen Bondens egen Marknad på Borgården i Linköping. Tänk dig en klassisk torgmarknad där kunderna handlar och trängs bland torgstånden och diskuterar odling, djurhållning med lantbrukare som själva producerat det som säljs. Det som utmärker Bondens egen Marknad är att alla produkter är närproducerade. Alla involverade producenter ligger inom 250 km radie från marknaden och räknas därför som närproducenter.

 Östgötamatmärkning i butik

Under 2010 lanserades varumärket Östgötamat i butik. Allt för att göra det lättare att välja nära mat. När du ser denna symbol på produkter, hyllvippor, planscher etc vet du att det är din närmaste mat – maten hemifrån. Märkningen finns nu i ett flertal butiker spridda över länet och Östgötamat har skrivit samarbetsavtal med femton butiker. Merförsäljningen av Östgötamats produkter beräknas tack var märkningen till 15-35 % beroende på vara.

Projektledare och styrelse

Östgötamat köper tjänst av Louise Ridderström som är verksamhetsledare för föreningen med uppgift att utveckla, marknadsföra och administrera föreningen.

Föreningens styrelse består idag av sex ledamöter och två suppleanter och sammansättningen ska representera samtliga grupper från medlemsföretagen. Antal möten per år är minst sex stycken. Förutom dessa möten träffas styrelsen i arbetsgrupper som arbetar med olika projekt.

 Arbetsgrupper 2021

Bondens Egen Marknad, magasinet Upplev Östgötamat, Kvalitetskontroll /medlemsansökningar, Utbildning – Kompetens. Vill ni delta i en arbetsgrupp är ni varmt välkomna att höra av er till styrelsen.

Medlemskap

Till medlem i föreningen antas näringsidkare, fysiskt- eller juridisk person som förväntas följa föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut samt de kvalitetskrav som antagits och är tillämpliga för respektive verksamheter. Medlem ska aktivt använda sig av föreningens tjänster, loggor och delta i dess verksamhet. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställd årsavgift.

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om 1 000 kr. Medlem kan delta med flera insatser. Insatsen betalas kontant mot faktura senast 14 dagar efter beviljat inträde i föreningen.

För att del av vårt medlemsmaterial och för ansökan om medlemskap, skicka ett mejl till: info@ostgotamat.se

Som medlem ska du:

-  Marknadsföra och använda dig av kvalitetsmärkningarna Östgötamat och Bondens egen Marknad (Bondens egen Marknad kan bara nyttjas av producenter som uppfyller de nationella kriterierna)

- Bidra till matupplevelser för alla sinnen utifrån det lokalproducerade och genom samarbete ta till vara och synliggöra gamla mattraditioner och utveckla nya på områdets resurser.

- Följa Bondens Egen Marknads regelverk för att stärka varumärkena (såväl de regionala, nationella som europeiska kriterierna)

- Som livsmedelsproducent ska du ha slutproduktionen i Östergötland eller i den lokala producentens närhet. Råvaran ska i första hand tas från företagets närområde, om detta ej är möjligt ska svenska råvaror användas där producenten garanterar ursprung och kvalitet.

-  Som restaurang ska det erbjudans två rätter på menyn där råvarorna till största del kommer från regionen, Östergötland eller företagets närhet. En strävan är också att erbjuda lokala livsmedel även i dagens rätt.

-  Varje år avge en kvalitetsdeklaration

-  Delta med minst en representant på föreningsstämman

Som medlem får du:

- Tillgång att marknadsföra dig genom kvalitetsmärkningen Östgötamat.

- Ett nätverk av producenter och restauranger som kan bidra att utveckla din verksamhet

-  Annonsplats i Östgötamats företagsfolder på svenska och engelska i magasinet Upplev   Östgötamat som trycks i 20 000 exemplar och bl. a. distribueras ut till samtliga turistbyråer i Östergötland och till samliga medlemsföretag.

- Kraftigt rabatterad monterplats på mässan Smaka på Östgötamat och Bondens egen   Marknad

- Nyhetsbrev med vad som händer inom föreningen och i medlemsföretagen

- Möjlighet att påverka föreningen

- Information från projektledaren om mässor, utbildningar och marknader

- Möjlighet att synas i media

Årsavgift och serviceavgift

Medlem ska betala medlemsavgift/ årsavgift till föreningen för dess förvaltningskostnad av föreningen. Beslut i fråga om årsavgift fattas av föreningsstämman. Årsavgift får uttas med högst 300 kr /medlem.

För föreningens drift uttas en omsättningsbaserad serviceavgift. Serviceavgiften beslutas av styrelsen efter att medlemmarna kallts till medlemsmöte för information och diskussion om styrelsens förslag.

 

Verksamhet 2021

 • Ge ut två magasin/företagsfolder                           
 • Uppdatera och utveckla hemsidan                  
 • Bedriva Bondens egen Marknad
 • Underhålla/utveckla Östgötamatmärkning i butik, utbilda dess medarbetare
 • Arbeta med pressbearbetning
 • Medlemsvård
 • Marknadsföra Östgötamat till konsumenter
 • Värdegrundsarbete
 • Kvalitetskontroll
 • Värva nya företag
 • Använda sociala/digitala medier för marknadsföring
 • Certifiera upplevelsepaket